Tudományos évszámok előállítása: 2007Tudományos évszámok előállítása: 2007

Domokos Gábor és Várkonyi Péter 2007-ben találták fel a Gömböcöt.
Fejezd ki 2007-et előre megadott egyjegyű számok segítségével úgy, hogy összeadni, kivonni, szorozni, osztani és hatványozni is szabad, viszont egy számot csak egyszer szabad felhasználni! (Itt a számokat önálló számokként kell kezelni, nem szabad többjegyű számmá összevonni azokat!)
3, 6, 7, 9 számok segítségével