Tudományos évszámok előállítása: 2000Tudományos évszámok előállítása: 2000

Nemzetközi összefogással 2000-ben készült el az emberi géntérkép, mely új távlatokat nyitott az orvostudomány előtt.
Fejezd ki 2000-et előre megadott egyjegyű számok segítségével úgy, hogy összeadni, kivonni, szorozni, osztani és hatványozni is szabad, viszont egy számot csak egyszer szabad felhasználni! (Itt a számokat önálló számokként kell kezelni, nem szabad többjegyű számmá összevonni azokat!)
1, 2, 3, 9 számok segítségével
2, 3, 4, 5 számok segítségével
2, 3, 4, 6 számok segítségével
2, 3, 5, 8 számok segítségével
3, 5, 7, 8 számok segítségével
3, 5, 7, 9 számok segítségével