Tudományos évszámok előállítása: 1987Tudományos évszámok előállítása: 1987

1987-ben végezték el az első olyan műtétet, ahol egyszerre ültettek át szívet és tüdőt is.
Fejezd ki 1987-et előre megadott egyjegyű számok segítségével úgy, hogy összeadni, kivonni, szorozni, osztani és hatványozni is szabad, viszont egy számot csak egyszer szabad felhasználni! (Itt a számokat önálló számokként kell kezelni, nem szabad többjegyű számmá összevonni azokat!)
2, 3, 5, 6, 9 számok segítségével
2, 3, 5, 7, 8 számok segítségével
3, 4, 6, 7, 9 számok segítségével