Tudományos évszámok előállítása: 1981Tudományos évszámok előállítása: 1981

1981-ben jelent meg az IBM PC. Ez fontos mérföldkő a személyi számítógépek történetében.
Fejezd ki 1981-et előre megadott egyjegyű számok segítségével úgy, hogy összeadni, kivonni, szorozni, osztani és hatványozni is szabad, viszont egy számot csak egyszer szabad felhasználni! (Itt a számokat önálló számokként kell kezelni, nem szabad többjegyű számmá összevonni azokat!)
1, 3, 4, 6, 9 számok segítségével
2, 3, 7, 8, 9 számok segítségével
2, 5, 6, 7, 8 számok segítségével
2, 6, 7, 8, 9 számok segítségével
3, 5, 6, 8, 9 számok segítségével
4, 5, 7, 8, 9 számok segítségével