Tudományos évszámok előállítása: 1978Tudományos évszámok előállítása: 1978

Vladimír Remek csehszlovák űrhajós az Interkozmosz-program keretében 1978-ban utazott az űrbe. Ő volt az első olyan űrhajós, aki nem szovjet vagy amerikai nemzetiségű.
Fejezd ki 1978-at előre megadott egyjegyű számok segítségével úgy, hogy összeadni, kivonni, szorozni, osztani és hatványozni is szabad, viszont egy számot csak egyszer szabad felhasználni! (Itt a számokat önálló számokként kell kezelni, nem szabad többjegyű számmá összevonni azokat!)
2, 3, 4, 5, 8 számok segítségével
2, 3, 4, 6, 9 számok segítségével