Tudományos évszámok előállítása: 1973Tudományos évszámok előállítása: 1973

Martin Cooper 1973-ban kezdeményezte a világ első mobiltelefonos hívását.
Fejezd ki 1973-at előre megadott egyjegyű számok segítségével úgy, hogy összeadni, kivonni, szorozni, osztani és hatványozni is szabad, viszont egy számot csak egyszer szabad felhasználni! (Itt a számokat önálló számokként kell kezelni, nem szabad többjegyű számmá összevonni azokat!)
3, 4, 6, 7, 9 számok segítségével