Tudományos évszámok előállítása: 1958Tudományos évszámok előállítása: 1958

Jack Kilby 1958-ban készítette az első integrált áramkört.
Fejezd ki 1958-at előre megadott egyjegyű számok segítségével úgy, hogy összeadni, kivonni, szorozni, osztani és hatványozni is szabad, viszont egy számot csak egyszer szabad felhasználni! (Itt a számokat önálló számokként kell kezelni, nem szabad többjegyű számmá összevonni azokat!)
1, 3, 5, 6, 8 számok segítségével
1, 3, 5, 6, 9 számok segítségével
2, 3, 4, 6, 9 számok segítségével
2, 3, 5, 7, 8 számok segítségével
2, 3, 6, 7, 9 számok segítségével
2, 4, 5, 6, 7 számok segítségével