Tudományos évszámok előállítása: 1945Tudományos évszámok előállítása: 1945

Neumann János 1945-ben publikálta a Neumann-elveket.
Fejezd ki 1945-öt előre megadott egyjegyű számok segítségével úgy, hogy összeadni, kivonni, szorozni, osztani és hatványozni is szabad, viszont egy számot csak egyszer szabad felhasználni! (Itt a számokat önálló számokként kell kezelni, nem szabad többjegyű számmá összevonni azokat!)
1, 3, 5, 8 számok segítségével
1, 3, 6, 9 számok segítségével
1, 4, 5, 6 számok segítségével