Tudományos évszámok előállítása: 1936Tudományos évszámok előállítása: 1936

Alan Turing angol matematikus 1936-ban dolgozta ki a Turing-gép fogalmát. Ez nagyon fontos volt a számítástechnika fejlődése szempontjából.
Fejezd ki 1936-ot előre megadott egyjegyű számok segítségével úgy, hogy összeadni, kivonni, szorozni, osztani és hatványozni is szabad, viszont egy számot csak egyszer szabad felhasználni! (Itt a számokat önálló számokként kell kezelni, nem szabad többjegyű számmá összevonni azokat!)
1, 2, 5, 9 számok segítségével
1, 3, 5, 8 számok segítségével
2, 3, 4, 8 számok segítségével
2, 4, 5, 6 számok segítségével
2, 4, 5, 8 számok segítségével
2, 4, 6, 8 számok segítségével
2, 4, 8, 9 számok segítségével
2, 5, 7, 9 számok segítségével
3, 6, 8, 9 számok segítségével