Tudományos évszámok előállítása: 1928Tudományos évszámok előállítása: 1928

Alexander Fleming 1928-ban fedezte fel a penicillint.
Fejezd ki 1928-at előre megadott egyjegyű számok segítségével úgy, hogy összeadni, kivonni, szorozni, osztani és hatványozni is szabad, viszont egy számot csak egyszer szabad felhasználni! (Itt a számokat önálló számokként kell kezelni, nem szabad többjegyű számmá összevonni azokat!)
2, 3, 5, 8 számok segítségével