Tudományos évszámok előállítása: 1915Tudományos évszámok előállítása: 1915

Albert Einstein 1915-ben alkotta meg az általános relativitáselméletet.
Fejezd ki 1915-öt előre megadott egyjegyű számok segítségével úgy, hogy összeadni, kivonni, szorozni, osztani és hatványozni is szabad, viszont egy számot csak egyszer szabad felhasználni! (Itt a számokat önálló számokként kell kezelni, nem szabad többjegyű számmá összevonni azokat!)
1, 2, 3, 5, 7 számok segítségével
1, 2, 5, 6, 8 számok segítségével
1, 3, 4, 5, 6 számok segítségével
2, 5, 6, 7, 9 számok segítségével
2, 5, 7, 8, 9 számok segítségével
3, 4, 6, 7, 9 számok segítségével