Tudományos évszámok előállítása: 1896Tudományos évszámok előállítása: 1896

Henri Becquerel 1896-ban fedezte fel a radioaktivitást.
Fejezd ki 1896-ot előre megadott egyjegyű számok segítségével úgy, hogy összeadni, kivonni, szorozni, osztani és hatványozni is szabad, viszont egy számot csak egyszer szabad felhasználni! (Itt a számokat önálló számokként kell kezelni, nem szabad többjegyű számmá összevonni azokat!)
3, 4, 5, 7 számok segítségével
3, 5, 6, 8 számok segítségével