Tudományos évszámok előállítása: 1861Tudományos évszámok előállítása: 1861

Jedlik Ányos 1861-ben ismerte fel elsőként a dinamóelvet.
Fejezd ki 1861-et előre megadott egyjegyű számok segítségével úgy, hogy összeadni, kivonni, szorozni, osztani és hatványozni is szabad, viszont egy számot csak egyszer szabad felhasználni! (Itt a számokat önálló számokként kell kezelni, nem szabad többjegyű számmá összevonni azokat!)
2, 3, 4, 5, 7 számok segítségével
2, 3, 4, 5, 8 számok segítségével
3, 4, 5, 6, 8 számok segítségével