Csopa pentominó
A pentominó geometriai fejtörő játékot Solomon Wolf Golomb amerikai matematikus nevezte el pentominónak, még egyetemista korában. Először egy 1953-as matematikai szemináriumon mutatta be. 1954-ben egy amerikai matematikai szaklapban publikálta. Az első feladványok, cikkek, könyvek is tőle származnak, amivel a tudós társadalom érdeklődését felkeltette az új geometriai probléma iránt. Egyre gyakrabban foglalkoztak matematikai előadásokon a pentominóval. Egymás után jelentek meg más szerzők cikkei is ebben a témában. Hamarosan a nyilvánosság körében is elterjedt, és egyre népszerűbb, kedvelt játék lett.

A pentominó népszerűsége részben annak köszönhető, hogy a készlettel megoldható feladatok nehézségi szintje nagyon különböző lehet, a legegyszerűbb, kisgyerekek által is percek alatt megoldható feladatoktól kezdve a néhány órás vagy több napos komoly fejtörést igénylő, igazi kihívást jelentő feladatokig.

Sajnos Magyarországon közel sem olyan népszerű a pentominó, mint Nyugat-Európában, az Amerikai Egyesült Államokban és Japánban. Hazánkban az ebben a témában megjelent könyvek és cikkek száma nagyon kevés. A játékhoz szükséges készletek választéka is csekély.

A pentominóval való időtöltés kiválóan csiszolja az agyat, egyben sikerélményt ad, és szórakoztat.

A pentominó fejleszti a kreativitást, a logikus gondolkodást és a geometriai szemléletet. Nagyon alkalmas szakköri foglalkozásokra, beadni való versenyfeladatok kitűzésére, játékos, egyéni és csoportos versenyekre.

A pentominó az iskolai tanításban is jól használható, többféle célra is. A kombinatorikus készség fejlesztésére kiválóan alkalmas. Jól használható szemléltetőeszközként a geometria oktatásában – például a szimmetrikus alakzatok vagy az egybevágóságok, sokszögekkel kapcsolatos fogalmak (oldal, csúcs, él) tanításához –, a területfogalom fejlesztéséhez, ami játékossá, változatossá és egyben érthetőbbé teheti a geometriaórákat.

A különböző elemlerakás-kombinációk előre kigondolásán és megtervezésén keresztül más stratégiai játékok (sakk, dámajáték, gó) eredményesebb műveléséhez is hozzásegít.

A sikeres pentominózás ezenkívül elég nagy mértékű alakzatokon belüli tájékozódási képességet igényel, ami növeli az általános tájékozódási képességet a mindennapi életben is. Ennek nagy hasznát lehet venni például utazásoknál és kirándulásoknál az útvonalak ésszerű tervezésével.

A pentominó ezenkívül számos tudományos kutatási feladatot is ad, az általános iskolások számára is „kutatható” nyitott kérdésektől a matematikusoknak való megoldatlan problémákig.Itt van a 12 pentominóelem:
 

Feladat:
Rakd ki a Csopa kifejezést úgy, hogy minden betűben fel legyen használva egy 12 elemű pentominókészlet!következő feladat

A fényképekhez kapcsolódó matematika-feladatok itt tekinthetők meg.