CT - Csopa Tudás: Tudomány és Művészet Kórélettana

CT - Csopa Tudás rovatunkban ezúttal is Egyed László szemezget az elmúlt hónapok tudományos híreiből.

Tudomány és Művészet Kórélettana címmel szabadon választható, kreditpontos tantárgyat hirdetett meg a Semmelweiss Egyetem Kórélettani Intézete. Az előadásokon vendégeket is szívesen látnak, s a most induló félév előadásainak tematikáit elolvasva ez a lehetőség nagyon vonzónak tűnik.

Az egyetem szerint a szabadon választható tantárgy célja, hogy olyan területekre is bevezesse hallgatókat, a majdani gyógyító értelmiséget, melyek közvetlenül vagy közvetve, de biztosan befolyásolják gondolkozásmódjukat, empátiás készségüket, emberi kapcsolataikat, eredményességüket. Nem elég az anatómiát, a biokémiát, az élettant, a kórélettant és a betegségeket érteni, megtanulni, ennél több kell! A tudomány és a művészet, az alkotás és az egészség, a hangok, a színek, a formák, a mozgás és a gyógyítás elválaszthatatlanok, összefüggő bonyolult hálózaton keresztül egy nagy egységet alkotnak, az életet, melyet mindnyájunknak folyamatosan tanulnunk kell.

Az előadások helyszíne a Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömbjében az Issekutz Béla előadóterem. Az előadások 16.40-kor kezdődnek, és kétszer 45 percig tartanak.

A kurzus vezetője, Rosivall László egyetemi tanár február 28-án a Csopa SzTK - Szeniorok Tudományos Klubjának vendége lesz.


Előadások, előadó:

2017.02.01.
Bevezető: Hogyan és mikor született a zene? Rosivall László
A zene, mint X-dimenzió. – Egy épülő zeneház filozófiájáról és koncepciójáról Előadást tart élő zenével: Batta András (Zeneművészeti Egyetem)

2017.02.15. 
Bevezető: A művész öngyilkossága, az öngyilkosság művészete, Rosivall László
Kedélybetegség, öngyilkosság és kreativitás
Előadás: Rihmer Zoltán (SE)

2017.02.22. 
Bevezető: „A szép öregkor arany legendája igaz-e még”, Rosivall László
Az öregedés tudománya, művészete

Előadás: Boga Báint, (MGGT)

2017.03.01.
Bevezető: A valóságtól az absztrakción át az irracionalizmusig, Rosivall László
Művészet és anatómia, a racionális és az irracionális viszonya a képzőművészetben

Előadás: Kőnig Frigyes (MKE)

2017.03.08. 
Bevezető: Művészeti alkotás folyamata, Rosivall László
A szobrász-tanúságtétel

Előadás/beszélgetés: Kő Pál Kossuth-díjas szobrász, Rosivall László (SE)

2017.03.22.
Bevezető: Zene – élettan, kórélettan, Rosivall László 
Zeneterápia az orvoslásban
Előadás: Kollár János (SE)

2017.03.29. 
Bevezető: Hová ül a kutya és hová a medikus? Rosivall László 
Az épített környezet pszichológiája
Előadás: Dúll Andrea (ELTE, BME)

2017.04.05. 
Bevezető, Városi zöldségek, haszna, kára, pszichológiája, Rosivall László 
Kertek, parkok, s mindenféle zöldek a gyógyítás és egészségmegőrzés szolgálatában
Előadás: Mezősné, Szilágyi Kinga, (SzIE)

2017.04.19. 
Bevezető: Alkotás – Befogadás, Rosivall László 
Neuroesztétika (a műtárgy befogadás neurobiológiája)-egy új határterületi tudomány
Előadás: Nagy Zoltán (SE)

2017.05.03. 
Bevezető: Alkotás – Teremtés; Tiszta szívből alkotunk, vagy tiszta agyból, Rosivall László 
A művészi alkotás neuroanatómiája. Agyi folyamatok vizualizálása
Előadás: Palkovits Miklós (SE)

2017.05.10.
Bevezető: Behálózás – egyéni stratégia, művészet vagy tudomány, Rosivall László 
Hálózati orvostudomány
Előadás: Barabási Albert László (Harvard E)

Megjegyzések