Franciaország-szókereső megoldásai


 

Franciaország-szókereső megoldásai

 

szavak: a, afar, aga, agancs, agancsi, agái, agáin, agáira, agán, agár, agára, agás, ara, arasz, arái, aráig, aráin, aráira, arán, arára, arás, arc, arca, arcai, arcain, arcáig, arcán, arcára, arci, arcig, arcon, arcra, argon, argonra, ari, arra

á, ács, ácsa, ácsai, ácsain, ácsaira, ácsi, ácsig, ácson, ácsra, ág, ága, ágai, ágain, ágaira, ágas, ági, ágon, ágra, ánizs, ánizsa, ánizsra, ár, ára, árai, árain, áraira, áras, ária, árig, áron, árra, ás, ász, ásza, ászai, ászain, ászaira, ászi, ászig, ászon, ászra, ázna, ázni

cafrang, cafrangos, cár, cári, cárig, cáron, cáros, cián, ciános, ciánoz, cifra, cifraság, cifrán, cifrára, cifráz, cin, cingár

csiga, csigán, csigára, csigáz

fa, faág, faága, faágai, faágain, faágas, faági, faágon, faágra, facsar, facsarná, facsarni, far, fara, farag, faragná, faragni, faráig, farán, farára, fari, farig, faron, faros, farra, fasor, fasora, fasorai, fasorain, fasoráig, fasorán, fasorára, fasori, fasorig, fasorra, fái, fáig, fáin, fáira, fán, fára, fárszi, fás, fázis, fázisa, fázisra, fázna, fázni, fi, fia, fias, fiág, fián, fiára, fin, fira, foci, focis, focizás, focizna, fog, foga, fogai, fogain, fogaira, fogas, fogasa, fogasai, fogasain, fogasán, fogasára, fogasra, fogás, fogása, fogásai, fogásain, fogásaira, fogásra, fogász, fogásza, fogászai, fogászain, fogászaira, fogászra, fogna, fogná, fogni, fogra, fon, fonás, fonása, fonásai, fonásaira, fonásig, fonásra, fonsz, forgás, forgása, forgásai, forgásain, forgásaira, forgási, forgásra, forr, forrás, forrása, forrásai, forrásain, forrási, forrásig, forrna, forrná, forrni, forrsz, francia, franciára, franciás, franciásra, frász, frázis, frázisa, frázisra

garzon, gaz, gaza, gazai, gazos, gazra, gáz, gáza, gázai, gázain, gázaira, gázos, gázra, gin, gofri, gofrin, gofrira, gofris, gofrisra

iga, igaz, igazán, igazra, igára, igás, igáz, igázna, ina, inára, ing, inga, ingára, ingás, inog, inogsz, ion, ionra

na, naci, nacira, nacis, náci, nárcisz, nárcisza, nárciszra, nász, násza, nászai, nászaira, nászig, nászra, ni

orca, orcái, orcáig, orcáin, orcáira, orcán, orcára, orr, orra, orráig, orrán, orrig, ország, országa, országai, országain, országaira, országi, országra, orzás, orzása, orzásai, orzásain, orzásaira, orzásra

rag, ragos, ragoz, ragozna, ragozni, rang, rangos, rá, rác, rácig, rácon, rácos, rács, rácsig, rácson, rácsoz, rácsozni, rág, rágna, rágni, rágsz, ránc, ráncig, ráncos, ráng, ráz, rázna, rázni, rian, rianás, rianása, rianásra, ring, riog, riogna, rizs, rizsa, roncs, roncsa, roncsai, roncsaira, roncsáig, roncsára, roncsig, roncsra, rozs, rozsa, rozsai, rozsain, rozsaira, rozsán, rozsára, rozsra

sara, sarai, sarain, saráig, sarán, sarára, sánc, sánca, sáncai, sáncaira, sáncig, sáncra, sár, sárga, sári, sárig, sáron, sároz, sározna, sározni, sárra, sor, sora, soráig, során, sorára, sorig, sorra

szag, szaga, szagra, szán, szánig, szánra, szár, szára, szárai, szárain, szári, szárig, száron, szárra, szia, szigor, szigora, szigorán, szigorára, szigorra

zaci, zacin, zacira, zacis, zár, záras, zári, zárig, zárna, zárni, záros, zárra

zsargon, zsong

 

keresztnevek: Aina, Aira, Aisa, Anci, Ani, Ania, Anica, Aracs, Ari, Arián, Arina, Arion, Azár, Áfra, Ági, Ánizs, Árisz, Áron, Csaga, Fáni, Gina, Giza, Gorán, Gracián, Graciána, Grácia, Ica, Ignác, Igor, Iza, Izor, Nárcisz, Noa, Norisz, Oriána, Orsi, Ria, Riana, Riza, Rozi, Rozina, Sára, Sári, Sáron, Sion, Szofi, Szofiana, Szorina, Zarina, Zágon, Zia, Zina, Zonga, Zorán

 

földrajzi nevek: Acsa, Agra, Anarcs, Ács, Ág, Gara, Gáza, Gic, Igar, Inárcs, Irán, Isar, Nágocs, Nárai, Onga, Orán, Orci, Rigács, Saar, Ság, Sári, Sion, Szár, Szin, Zágon, Zára, Zics, Zirc, Zsana, Zsira

 

Ebben a blogbejegyzésben további feladványok találhatók.