Geometria - Platóni testek

Platóni testek vagy szabályos testek

konvex testek
oldalait egybevágó szabályos sokszögek határolják
minden lapszögük egyenlő
csúcsalakzataik egybevágók
a 3 dimenziós térben öt szabályos test létezik(forrás: Wikipédia)

Megjegyzések