Charles Darwin

CHARLES DARWIN – TERMÉSZETTUDÓS
(1809. február 12. - 1882. április 19.)

Charles Darwin 1809-ben született Angliában, természettudós, az evolúcióelmélet kidolgozója. Apja orvosi pályára szánta őt, de végül természetrajz szakra jelentkezett az Edinburgh-i Egyetemen, ahol geológiát tanult. Itt hallott először az evolucionista elméletről, mely később nagy hatást gyakorolt gondolkodásmódjára. Mivel tanulmányait nem fejezte be, apja elküldte teológiát tanulni, ahol Darwin kétségek közt hánykolódott hitét illetően. 23 évesen jelentkezett egy hajóútra mely tudományos expedíció céljából világ körüli utat tett, miközben Darwin geológiai mintákat gyűjthetett. A hajóút 5 évig tartott; bejárta többek közt a Zöldfoki-szigeteket, Brazíliát, Fokvárost, Tűzföldet, Patagóniát, Új Zélandot és Galapagost. Hazatérve hatalmas hírnévre tett szert, mint geológus. Már utazása során megfogalmazódott benne az evolúcióelmélet, melyről egy ideig csak saját magának készített feljegyzéseket. Félt, hogy naturalista felfogása bajba sodorhatja az akkoriban mélyen vallásos környezete miatt. Alfred Wallace-szal folytatott levelezéseinek hatására, aki szintén elismert természettudós volt és Darwintól függetlenül szintén előállt a természetes szelekció elméletével, kiadta A fajok eredete című művét, mely az egész világra hatással volt. Ebben fejti ki azt a gondolatmenetet, miszerint a fajok folyamatos átalakuláson mennek keresztül; új fajok születnek egyesek pedig kihalnak, és közben a természetes kiválasztódás törvényét követve változnak... így az ember is az állatvilág átalakulásának eredménye. Darwint emiatt az egyház irányából rengeteg támadás érte, ma is akadnak kreacionista vallásos mozgalmak, melyek elvetik elméletét. 2008-ban az egyház hivatalosan is bocsánatot kért Darwin leszármazottaitól, ma már evolúcióelmélete az emberiség történetének alappillére.

(forrás: Wikipédia/ illusztráció: Budavári Eszter) 

*

Minél többet ismerünk meg a természet szilárd törvényeiből, annál hihetetlenebbekké válnak a csodák.”

Megjegyzések