Tudományos évszámok előállítása: 2010Tudományos évszámok előállítása: 2010

Az első sikeresen működő napvitorlás, a japán IKAROS 2010-ben jutott el a világűrbe.
Fejezd ki 2010-et előre megadott egyjegyű számok segítségével úgy, hogy összeadni, kivonni, szorozni, osztani és hatványozni is szabad, viszont egy számot csak egyszer szabad felhasználni! (Itt a számokat önálló számokként kell kezelni, nem szabad többjegyű számmá összevonni azokat!)
3, 6, 7, 8 számok segítségével