Tudományos évszámok előállítása: 1975Tudományos évszámok előállítása: 1975

1975-ben alapították meg a Microsoft-ot, a világ egyik legjelentősebb szoftvervállalatát.
Fejezd ki 1975-öt előre megadott egyjegyű számok segítségével úgy, hogy összeadni, kivonni, szorozni, osztani és hatványozni is szabad, viszont egy számot csak egyszer szabad felhasználni! (Itt a számokat önálló számokként kell kezelni, nem szabad többjegyű számmá összevonni azokat!)
1, 3, 4, 5, 8 számok segítségével
2, 5, 7, 8, 9 számok segítségével
3, 4, 5, 6, 9 számok segítségével