Tudományos évszámok előállítása: 1974Tudományos évszámok előállítása: 1974

Ifjabb Rubik Ernő 1974-ben találta fel a Rubik-kockát.
Fejezd ki 1974-et előre megadott egyjegyű számok segítségével úgy, hogy összeadni, kivonni, szorozni, osztani és hatványozni is szabad, viszont egy számot csak egyszer szabad felhasználni! (Itt a számokat önálló számokként kell kezelni, nem szabad többjegyű számmá összevonni azokat!)
2, 3, 4, 5, 8 számok segítségével
3, 5, 6, 7, 9 számok segítségével