Tudományos évszámok előállítása: 1970Tudományos évszámok előállítása: 1970

Niklaus Wirth professzor 1970-ben fejlesztette ki a Pascal programozási nyelvet, amely elég népszerű az oktatásban.
Fejezd ki 1970-et előre megadott egyjegyű számok segítségével úgy, hogy összeadni, kivonni, szorozni, osztani és hatványozni is szabad, viszont egy számot csak egyszer szabad felhasználni! (Itt a számokat önálló számokként kell kezelni, nem szabad többjegyű számmá összevonni azokat!)
2, 3, 6, 8, 9 számok segítségével
3, 4, 5, 6, 8 számok segítségével