Tudományos évszámok előállítása: 1963Tudományos évszámok előállítása: 1963

A Philips 1963-ban dolgozta ki a Compact Cassette szabványt, a legelterjedtebb hangkazetta-szabványt, amelyet később adattárolásra is használtak.
Fejezd ki 1963-at előre megadott egyjegyű számok segítségével úgy, hogy összeadni, kivonni, szorozni, osztani és hatványozni is szabad, viszont egy számot csak egyszer szabad felhasználni! (Itt a számokat önálló számokként kell kezelni, nem szabad többjegyű számmá összevonni azokat!)
1, 2, 3, 6, 9 számok segítségével
2, 3, 5, 7, 8 számok segítségével