A szigetszentmiklósi úszóláppal foglalkozunk a 30. Tudományos Csopa Cafe rendezvényén

Vendégeink voltak...
Február 19-én 10:30-kor a Szent István Egyetem (SZIE) A jövő technológiái című témanapján rendezzük meg a 30. Tudományos Csopa Cafét. A kutatókat, diákokat, hatósági és ipari szakembereket bemutató sorozatunk jubileumi beszélgetésén ismét egy, a SZIE TDK konferenciáján Csodák Palotája különdíjjal jutalmazott hallgató tart ismeretterjesztő előadást. 

Vendégünk: Dragán Petra Emese (Tájépítészeti és Településmérnöki Kar

TDK pályamunka: A szigetszentmiklósi úszóláp vegetációdinamikája és veszélyeztetettsége

Témavezető: Nádasy László Zoltán (SZIE Tájépítészeti és Településmérnöki Kar, Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék)

Hazánk és Közép-Európa legnagyobb úszólápja, a Szigetszentmiklósi láp rendkívül sok veszélyeztető tényezőnek van kitéve. A nagyarányú beépítések következtében, a magas fokú szennyezéseknek és az eutrofizáció hatásának köszönhetően az úszóláp élővilága komoly veszélyben van. A láp és annak ökológiai rendszerének fennmaradásához elengedhetetlen élőhelyeinek ismerete és a szennyezőforrások hatásának részletes vizsgálata. A vizsgálati területem a Ráckevei- (Soroksári-) Duna-ág középső szakaszán, Szigetszentmiklós és Dunaharaszti határán fekszik. Bár maga a Duna-ág, és annak ökoszisztémája az egyik legkutatottabb témák közé tartozik, mégis a szennyezőforrások hatásának vizsgálata és a terhelhetőség mértékének meghatározása a kutatások legtöbbjében háttérbe szorult.

Munkám legfőbb vezérgondolata a vegetáció dinamikájának, térbeli és időbeli változásainak lekövetése volt, az itt található lápi életközösségek élőhelytérképezése és szukcessziós folyamatainak feltárása mellett. A vegetációdinamikai vizsgálatok során egy új módszertan kialakításával számítottam természetességet, mely figyelembe veszi a Duna-ág különböző mellékág-típusait, tekintettel arra, hogy ezek a térség biodiverzitását növelő közegei lehetnek. A vizsgálat másodlagos célja a jelenlegi élőhelyfoltok lehatárolása és tipizálása a 2011-es Általános Élőhely-osztályozási Rendszer módszere alapján, valamint összevetése a korábbi 2001- és 2007-es élőhely kategóriákkal.
A térképezés mellett a szennyezőforrások hatásának felmérése-, és a fenntartható terhelhetőség mértékének meghatározása volt a célom. Így a terület ökológiai konfliktusait kutatva feltártam a veszélyeztető tényezőket, melyek figyelmen kívül hagyása esetén a lápot komoly degradáció sújtaná. Így kutatásom utolsó részében a szennyezés azon mértékének meghatározására koncentráltam, mely mellett az úszóláp természetes ökoszisztémája, zoológiai és botanikai értékei megőrizhetőek.

Minden érdeklődőt tisztelettel várunk, előzetes regisztráció a tok@csopa.hu e-mail címen. További információ itt érhető el.