Tudományos évszámok előállítása: 1947Tudományos évszámok előállítása: 1947

Gábor Dénes 1947-ben találta fel a holográfiát.
Fejezd ki 1947-et előre megadott egyjegyű számok segítségével úgy, hogy összeadni, kivonni, szorozni, osztani és hatványozni is szabad, viszont egy számot csak egyszer szabad felhasználni! (Itt a számokat önálló számokként kell kezelni, nem szabad többjegyű számmá összevonni azokat!)
3, 4, 5, 6 számok segítségével