Mágneses mérések a régészet szolgálatában - 2017. május 23., kedd 17:30 (Csopa Campona)


A felsőoktatásban tanuló, kutatói pályára készülő diákok egyre korábban kapcsolódnak be az egyetemeken folyó kutatásokba. A májusi Tudományos Csopa Cafe vendége Tomozi Gábor, a Csodák Palotája munkatársa, aki fizikusnak/geofizikusnak készül. A beszélgetés során megtudhatjuk, mi motiválta vendégünket a pályaválasztás során, milyen szépségeket tartogat a fizika a hétköznapok során. Az ismeretterjesztő előadás témája: Mágneses mérések a régészet szolgálatában.

Porolissum egy ókori római város volt Dacia provincia területén, a stratégiai fontosságú Meszesi kapu közelében. A város a Római Birodalom fennhatósága alatt fontos katonai szerepet töltött be, a helyőrség azonban békésen együtt élt a környék dák őslakosaival, így a települést mindvégig katonai telepvárosként (municipium) jegyezték. A város ismert maradványai a mai Románia területén, Szilágy megyében, Zilahtól mintegy 8 km-re keletre találhatók.

A rómaiak a térség természeti adottságait kihasználva a város közelében található vulkáni kőzetekből építkeztek. Ezen kőzetek sajátossága, hogy az üledékes kőzetekhez viszonyítva nagy mágneses szuszceptibilitással rendelkeznek, s a tárgyalt történelmi távlatban az említett szuszceptibilitás jelentősen eltér a maradványokat körülvevő talajétól, így az eltemetett objektumok mágneses mérésekkel jól kimutathatók, lehatárolhatók. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Geofizikai és Űrtudományi Tanszékének kollégái és hallgatói, régész kutatócsoportokkal karöltve évek óta végeznek mágneses, régészeti geofizikai méréseket Porolissum városának ez idáig eltemetett maradványait kutatva. A mérések célja a felszín alatti objektumok helyének lokalizálásán túl azok mélységének megállapítása is. Ezt geofizikai inverziónak nevezzük.

Előadásom során némi magnetosztatikai „alapozás” után betekintést szeretnék nyújtani a mágneses mérések pontosabb elméleti hátterébe, a mérőeszközök működésébe, valamint a mérések kivitelezésébe. A gondolatmenet folytatásaként bemutatok egy egyszerű elméleti modellt, nevezetesen egy idealizált, eltemetett, környezetétől jelentősen eltérő, nagy mágneses szuszceptibilitású, hasáb alakú fal felett kialakuló 2D-os mágneses intenzitás számolását különböző méretű és mélységű falak esetén. Végül egy valós terepi mérés eredményeit vetjük össze a modellezés során kapott adatokkal.

Megjegyzések