Tudomány az életük - Egyed László beszélgetései: Dudits Dénes


kép forrása: www.brc.hu
Új növénynemesítési módszerek – szabályozzuk, vagy ne szabályozzuk, ezzel a címmel szervezett konferenciát nemzetközi részvétellel az MTA Agrártudományi Kutatóközpontja a Magyar Tudományos Akadémián. A kérdés megvitatását az tette aktuálissá, hogy az utóbbi években számos olyan új módszer született a genetikában, amellyel pontosabban, célzottabban és úgy lehet a növények (és az állatok) genetikai állományát megváltoztatni, hogy az így létrejövő végeredmény az eredeti meghatározás szerint nem tekinthető GMO-nak, mert ezek olyan módszerek, amelyek eredménye természetes úton is létrejöhetett volna, csak éppen sokkal lassabban, irányíthatatlanul és kiszámíthatatlanabbul. A konferencián besszélgetett Dudits Dénessel - a márciusi Csopa SzTK - Szeniorok Tudományos Klubja vendégével - Egyed László.

Egyed: Mi volt a célja annak, hogy összehívták az ezzel foglalkozó európai kutatókat megbeszélni nemcsak a tudományos, hanem a szabályozási részét is a kérdésnek? 
Dudits: Mert egyértelműen látszik: ez a precíziós genomszerkesztési technológia olyan tempóban fejlődik, hogy Magyarországot is szinte biztosan érinteni fogja. Látjuk azt is, hogy van egy ellentmondás az uniós, és a világ többi részén érvényes, például az amerikai szabályozási rendszer között, és úgy gondoltuk, szükség van arra, hogy Magyarországon is elinduljon egy sokkal inkább tudományra alapozott beszélgetés arról, hogy ez az új technológia lényegében hová visz, hogyan illeszthető be a hagyományos nemesítés módszerei közé, mert sokkal könnyebben tudnánk akár a politikusokkal, akár a közvéleménnyel elfogadtatni ezeket az új technológiákat, ha ismernék ezeknek az új eljárásoknak, és az így születő új „termékeknek” a lényegét. 

E: Egyik előadásban az előadó húzott egy határvonalat a korábbi géntechnológiai módszerek és a jelenlegiek között, mert véleménye szerint ezek az új genomszerkesztési módszerek sokkal pontosabbak, célzottabbak a korábbiaknál, és ráadásul az eredményül kapott növény olyan értelemben nem GMO, hogy többnyire semmi olyan változás nem történik a génállományában, ami a hagyományos nemesítés során, vagy akár valamilyen természetes folyamat, például egy véletlen mutáció során ne jöhetett volna létre. 

D: Éppen ezért fontos az a vita, amelyik ekörül folyik, nevezetesen, hogy mi teszi a növényt GMO-vá, a módszer, amellyel nemesítették, vagy a végeredmény, az új növény tulajdonságai. Szerintem az utóbbiakat kell meghatározni, függetlenül attól, hogy milyen módszerrel hozták létre ezt az új növényt. 

E: Egyáltalán, az új nemesítési eljárásokkal nemesített növényekről meg lehet állapítani, hogy milyen módszerrel történt a nemesítésük, átalakításuk?

D: Az ilyen, úgynevezett genomszerkesztési módszerrel nemesített növényeket nyugodtan lehet hívni irányított mutánsoknak, a folyamatot irányított mutagenezisnek, hiszen a keletkező mutációk jelentős része megtalálható a természetben is. Lényegében a természetben meglévő molekuláris folyamatokra alapított új módszerekről van szó, amelyek alapvetően irányítottan, célzottan egy kiválasztott génben egy adott nukleotidcserét – mutációt – eredményeznek, nagyon nagy pontossággal. Egyébként ma is állandóan genetikailag módosított növényekből és állatokból származó élelmiszereket fogyasztunk, akkor is, amikor a korábbi technológiákkal nemesített növényekből vagy állatokból származik az élelmiszerünk. 

E: Ezeket az új genomszerkesztési eljárásokat nemcsak a növénynemesítésben, hanem az állattenyésztésben is alkalmazzák. Itt az egyik előadásban elhangzott, hogy sertésnél sikerült megtalálni egy olyan génszakaszt, amelyik egy súlyos sertésbetegséget okozó vírus behatolását lehetővé tevő fehérjét kódol, és ezt kivágva a sertések gyakorlatilag száz százalékban ellenállóvá váltak ezzel a fertőzéssel szemben. Ennek a vírusbetegségnek a következtében körübelül annyi sertés pusztul el világszerte, amennyi hiányzik ahhoz, hogy a teljes emberiséget ellássuk sertéshússal.

D: Így van. Egyébként az állati genom szerkesztésének az eredményei már sokkal közelebb vannak a gyakorlati bevezetéshez, mint a növényeknél. Valószínűleg azért, mert a növénykutatásokat nagyon nagyon hátráltatta és hátráltatja jelenleg is a GMO vita. 

kép forrása: agroinform.hu
E: Persze ez a sertés is GMO!

D: Hát igen, csak ez a sertés nem kerül ki a természetbe, nem poroz be más élőlényeket. És hát sajnos az az igazság, hogy ma nagyon nehéz tehetséges fiatal kutatókat találni a növénybiológiai kutatásokhoz, éppen emiatt. Sokat segítene, ha elfogadná a politika és a közvélemény is annak a lehetőségét, hogy legalább kipróbálhassa a magyar gazda is ezeket a növényeket. Biztos volna előnye annak, ha lenne olyan elzárt kísérleti parcellákból álló bemutató terület, egy géntechnológiai tenyészkert, ahova a gazdák odamehetnének és megnézhetnék, hogy miről is van szó. 

E: Mit lehet tenni?

D: Ez egy nagyon sziszifuszi munka, nekünk kutatóknak kell az ismereteket folyamatosan átadni, terjeszteni, a tudomány tényeit folyamatosan a közvélemény elé tárni. És ebben szerintem az Akadémiának is nagy szerepe lehetne, mint ahogy például a francia akadémia már nyilatkozott arról, hogy a genomszerkesztési módszerekkel előállított termékek nem tekinthetők GMO-nak, és nem esnek az ezekre vonatkozó szabályozás alá. Jó lenne, ha az MTA is megfogalmazna egy egységes állásfoglalást ebben a kérdésben – bát tudom, a vélemények itt is megosztottak. 


E: Egyébként miben hoztak újat ezek a legújabb genomszerkesztési eljárások a korábbi géntechnológiai módszerekhez képest? Ha jól értem, korábban beillesztettek a genetikai állományba két-három gént, azok beépültek, most pedig egy precíziós „ollóval” elkezdik a géneket szabdalni, igazítani, esetleg szakaszokat kivágni. Mennyivel jobb ez a korábbinál?

D: Annyival jobb, hogy tervezhető az egész folyamat, és tervezhető a végeredmény. Tehát itt az ember már előre tudja az informatikai adatok feldolgozása alapján, hogy mit várhat, mi lesz az eredmény, és ez hogyan jelentkezik majd a növény tulajdonságaiban. Az első kísérletekben gyomirtónak ellenálló növényeket állítottak elő, mert itt könnyen ellenőrizhető a változás, könnyen kiválogathatók a megváltozott tulajdonságú növények. De már biztosan készülnek azok a növények, amelyek szárazságtűrőek, vagy például amelyeknél megnövelik a mag méretét. Mi is dolgozunk egy olyan génnek az elcsendesítésén, kikapcsolásán vagy mutáltatásán, amelyik a mag méretét határozza meg a gabonaféléknél. Szerintem nincs olyan tulajdonság, amelyiknek van pozitív gazdasági, agronómiai, környezetvédelmi, vagy éppen egészségügyi hatása, amelyet ezzel a technológiával nem próbálnak majd befolyásolni. És ezekkel az eljárásokkal nemcsak szerkeszteni tudjuk a géneket, hanem fel is tudjuk térképezni azokat. 

E: Lesz áttörés?

D: Már megvan.


E: Nem a tudományban, hanem a társadalom hozzáállásában.

D: Ha nem bíznék ebben, akkor nem csinálnám. Meg vagyok győződve arról, hogy előbb-utóbb az emberek be fogják látni, hogy szükség van ezekre a technológiai fejlesztésekre, és szerintem, bár lehet, hogy most még utópisztikusnak tűnik, de ha az Európai Unió engedélyezi azokat a növényeket - egyébként ezek elvileg GMO-k -, amelyek a magyar gazda számára fontosak, akkor a gazdák át fogják gondolni a dolgot. A magyar gazdának egyrészt nagyon nagy szüksége lenne kukoricabogárnak ellenálló hibridekre. Évente négymilliárd forintot permeteznek ki a gazdák a kukoricabogár elleni védekezésül. Szerintem, ha elérhető lesz akár génszerkesztéssel, akár hagyományos GM technológiával kukoricabogárral szemben ellenállóvá tett növény - ezek az utóbbiak megvannak, ezeket Amerikában termesztik, és az európai engedélyezési folyamatban benne vannak -, akkor a magyar gazda is végig fogja gondolni, hogy inkább nem permetez, hanem használja ezeket a hibrideket. A másik a szárazságtűrés. A klímaváltozás rengeteg problémát vetít előre, amire fel kell készülni. Ezért szükségünk van olyan növényekre, amelyek jobban hasznosítják a vizet, jobban bírják a száraz periódusokat, így kevesebb a terméskiesés. A harmadik pedig a Phytophthora gombának ellenálló burgonya. Egy gazda hat-hét alkalommal permetez a burgonyavész ellen. Ezt meg lehetne spórolni. És nem kockáztatnák az egészségüket és szennyeznék a környezetet a permetezéssel kijuttatott vegyszerrel. Tehát úgy gondolom, hogy ez az a három olyan termék, amelyik gyakorlatilag már a fejlesztés, és az Unióban a végső engedélyezés fázisánál tart, amelyik a magyar gazdának is fontos. Szerintem előbb-utóbb ők fognak jelentkezni, hogy ezeket ki akarják próbálni. 


Egyed László tudományos újságíró írásai az alábbi rovatainkban érhetők el: Tudomány az életünk, CT - Csopa Tudás, Történetek tudósokról
A Csopa SzTK - Szeniorok Tudományos Klubja programunkról itt olvashatnak bővebben.

Megjegyzések